Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanForumBliv MedlemKontaktMedlemmerRepræsentantskabBestyrelsenØkonomiGeneralforsamlingVedtægter
Foto:

Medlemmer

RubanForum's medlemmer

Gældende medlemsliste

2016-12-31 Medlemsliste Rubanforum

 

Aktiv medlemsskab

Et aktivt medlemsskab giver medlemmerne stemmeret på generalforsamlingen. Herved opnås indflydelse på ledelsen af Den Selvejende Institution Rubaninfo S/I http://rubaninfo.dk/ , som Rubanforum er moderorgansisation for.

Årskontingentet for aktive medlemmer er på 500,00 kr.

 

Passiv medlemsskab
Et passivt medlemskab giver mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, møder, kursuser og foredrag.

Årskontingentet for passive medlemmer
Erhvervsvirksomheder kr. 500,00
Private enkeltpersoner kr. 150,00

 

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske til foreningens kasserer.

 

Optagelseskrav

Hvis bestyrelsen vurderer, at man lever op til formålsparagraffen § 3, kan man af bestyrelsen optages som medlem i henhold til følgende:

  1. Som medlemmer kan bestyrelsen kun optage lovlige foreninger, råd og offentlige institutioner, som er hjemmehørende i Varde kommune.
  2. Erhvervsvirksomheder og private enkeltpersoner kan optages som passive medlemmer (støtte medlemmer) uden stemmeret.
  3. Byrådsmedlemmer af Varde byråd er automatisk medlem og der udløses 1 stemme til hvert byrådsmedlem, der deltager ved generalforsamlingen.
  4. Det er til enhver tid bestyrelsens ret at indstille til ophævning af medlemskaber. Den endelige eksklusion sker af generalforsamlingen.

 

Indskud og kontingent

Ved optagelse i foreningen betales et medlemskab af Rubanforum.

  1. Et medlemsskabet gælder for et kalenderår af gangen og udløber, hvis det ikke fornyes inden årets udgang den 31. januar.
  2. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
  3. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
  4. Årskontingent skal være indbetalt 14 dage før ordinær generalforsamling.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

 

 

Medlemmer

Kontaktperson vedrørende medlemskab

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Kasserer
E-mail: claus@vestland.dk
Tlf: 20295955
Medlem af:
Rubanforum

Bestyrelsen
Bestyrelsen

RubanForum's bestyrelse

 

Gældende medlemsliste

2017-04-01 Medlemsliste Rubanforum

 

Medlemmer


Billum Sogneforening
Billum Sogneforening

E-mail: walther@walthers.dk
Web: billum.dk/
Facebook: FB
Tlf: 75258425
Billum Sogneforening


Blåbjerg Udviklingsråd
Blåbjerg Udviklingsråd

E-mail: info@bbuhl.com
Web: blaabjerg.udviklingsraad.dk/
Tlf: 20357888
Blåbjerg Udviklingsråd


Fåborg Borgerforening
Fåborg Borgerforening

E-mail: moster@os.dk
Web: faaborgby.dk/
Facebook: FB
Tlf: 51225435
Fåborg Borgerforening


HHST Udviklingsråd
HHST Udviklingsråd

E-mail: molholm@bbsyd.dk
Web: hhst.udviklingsraad.dk/
Tlf: 61109448
HHST Udviklingsråd


Kvong Sogneforening
Kvong Sogneforening

E-mail: hellecramer@live.dk
Web: www.kvong.dk/
Tlf: 40179977
Kvong Sogneforening


Lydum Sogne-og Idrætsforening
Lydum Sogne-og Idrætsforening

E-mail: hhk121@bbsyd.dk
Web: lydum.dk/
Facebook: FB
Tlf: 23715220
Lydum Sogne-og Idrætsforening


Nr. Nebel Sogneforening
Nr. Nebel Sogneforening

E-mail: steffansen@bbsyd.dk
Web: nnsf.dk/
Tlf: 75288906
Nr. Nebel Sogneforening


Næsbjerg Sogns Borgerforening
Næsbjerg Sogns Borgerforening

E-mail: fla@nnf.dk
Web: naesbjerg.dk/
Facebook: FB
Tlf: 23666981
Næsbjerg Sogns Borgerforening


Nørre Nebel Håndværker & Handel Standsforening
Nørre Nebel Håndværker & Handel Standsforening

E-mail: lars_slagter@besked.com
Web: www.nnhh.dk/
Tlf: 75288088
Nørre Nebel Håndværker & Handel Standsforening


Outrup Sogneforening
Outrup Sogneforening

E-mail: agnethen@gmail.com
Web: outrup.net/
Tlf: 75251534
Outrup Sogneforening


Skovlund Sogns Borgerforening
Skovlund Sogns Borgerforening

E-mail: jill@habekost.dk
Web: skovlund.dk/
Tlf: 21635698
Skovlund Sogns Borgerforening


Starup - Tofterup Erhvervsklubben
Starup - Tofterup Erhvervsklubben

E-mail: od@scanitech.com
Tlf: 76775000
Starup - Tofterup Erhvervsklubben


Starup Sogns Borgerforening
Starup Sogns Borgerforening

E-mail: vestterp4@gmail.com
Web: starup-tofterup.dk/
Facebook: FB
Tlf: 22315634
Starup Sogns BorgerforeningUdviklingsrådet Helle Øst
Udviklingsrådet Helle Øst

E-mail: claus@vestland.dk
Web: helleoest.udviklingsraad.dk/
Facebook: FB
Tlf: 20295955
Udviklingsrådet Helle Øst


Varde Fællesråd
Varde Fællesråd

E-mail: riknagel@bbsyd.dk
Web: vardefaellesraad.dk/
Tlf: 20135738
Varde Fællesråd


Varde Kommunes Idrætsråd
Varde Kommunes Idrætsråd

E-mail: k3vest@gmail.com
Web: idraetsraadvarde.dk/
Tlf: 20964985
Varde Kommunes Idrætsråd


Ølgod Handel og Erhverv
Ølgod Handel og Erhverv

E-mail: anette@olgod.dk
Web: olgod.dk/
Facebook: FB
Tlf: 50509497
Ølgod Handel og Erhverv


Ølgod Udviklingsråd
Ølgod Udviklingsråd

E-mail: ingaandersen@outlook.com
Web: olgod.udviklingsraad.dk/
Tlf: 50436492
Ølgod Udviklingsråd


Årre Borgerforening
Årre Borgerforening

E-mail: pvc@cdnet.dk
Web: aarre-by.dk/
Facebook: FB
Tlf: 22965790
Årre Borgerforening