Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanForumBliv MedlemKontaktMedlemmerRepræsentantskabBestyrelsenØkonomiGeneralforsamlingVedtægter
Rubanforum
Foto:

Varsling af RubanFORUMs generalforsamling

Billum Kro er bestilt til den 30. marts kl. 19.00

RubanFORUMs Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er planlagt...

HUSK... at videresende denne information til dit bagland.
 
Dato: 30. marts 2017. - SÆT KRYDS NU!
Tidspunkt: kl. 19.00 - ca. 21.30
Sted: Billum Kro
Forplejning: Te, kaffe øl, vand og kage
 
Adgang og Stemmeret...
Adgang: Alle, der kan leve op til vedtægternes regler om adgang, kan komme ind til generalforsamlingen. (Husk adgang er ikke = stemmeret)
Stemmeret: Kun dig, der kan leve op til vedtægternes regler om stemmeret, kan få lov til at stemme. Det kræver bl.a. gyldigt betalt medlemskab for din Forening eller Råd for 2017. Der behøves IKKE ejerskab af en Ruban-hjemmeside, for at have stemmeret.
 
Tilmelding til generalforsamling...
Skriv en mail til:
Skriv følgende oplysninger ved din tilmelding:
 • Navne på deltagere
 • Navne på, hvem deltagerne repræsenterer: Råd? Forening? Kommune? Øvrige?
 
Betaling af kontingent...

Få medlemsskab for 2017 HER: Det er en god investering

Få andel i vores midler, arrangementer og netværk NU!

 

Har du forslag til dagsordenen?

Sidder du og tænker: "Hvorfor gør vi ikke sådan i RubanFORUM"...?
Du kan få dit forslag med på dagsordenen til vores generalforsamling. Du skal blot skrive dit forslag til os.
BEMÆRK: Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen.
 - MEN vi tømmer først postkassen den 8. marts, hvor vi holder bestyrelsesmøde.
 
Send dit forslag til bestyrelsen: 
 
Se dagsordenen: 
 
 

Ved du, hvem der er medlem af RubanFORUM?

Det er dem, der ved at fælles organisering, er en nødvendighed for lokal succes...
Medlemmerne har en tjener til rådighed
Dig, - som vil have succes for din forening og råd, har behov for at etablere en styrket og koordineret kommunikationsindsats. Det sikre at relevant information kommer ud til dit lokalsamfund og verdenen omkring kender til det. Det er den opgave, Ruban tjener til at løse.
 
Uden fremsynede medlemmer var det aldrig lykkes. Derfor er medlemmerne i RubanFORUM vores konger!
 
Se gældende medlemsliste pr. 31/12-2016 for RubanFORUM: 
 
 

Se hvem der er på valg til repræsentantskabet?

Alle skal på valg efter 2 år, det siger vedtægterne... 
Der er 28 pladser i Repræsentantskabet...
De 9 Udviklingsråd, 5 Foreningsråd og Kommunen udpeger selv deres Repræsentanter til RubanFORUM.
Omvendt er det for de deltagende Foreninger og Øvrige, som bliver valgt direkte på generalforsamlingen til deres 11 pladser. 
(PS: Denne paragraf er ved at blive omskrevet ved en vedtægtsændring)
 
Vi håber, at alle vil modtage genvalg... 
Vi har dog brug for nye folk. Rigtig glade er vi for dig, som har lyst til at stille op og være med i RubanFORUMs Repræsentantskab.
Opgaven er at deltage i de 2 ordinære møder i Repræsentantskabet. Et møde i april og september. Her får du en kop kaffe og er med til at vælge bestyrelsen, som skal lede RubanINFO S/I til fremtidig succes. Vi sætter pris på dig. Uden dig ville Ruban ikke fungerer.
 
I år afholdes der LODTRÆKNING før Repræsentantskabsvalget:
Rikke Schøning, Ølgod Handel og Erhverv, som er på valg i år, forlod Repræsentantskabet forrige år. Derfor blev, der valgt en stedfortræder for hende ved generalforsamlingen i 2016. Valget foregik sammen med de 4 ordinære Repræsentanter, som skulle vælges. Valgresultatet for de 4 kandidater og Rikke Schønings stedfortræder endte med dødt løb. Derfor ved ingen, hvem der officielt blev valgt som Rikkes Schønings stedfortræder. Ups!
 
Derfor foreslår bestyrelsen at repræsentantskabsvalget 2017 starter med en lodtrækning mellem de samlede 5 valgte Repræsentanter fra 2016. Den som taber lodtrækningen skal på valg for Rikke Schøning.
 
Følgende skal trække lod om at være på valg til Repræsentantskabet 2017:
 • Bjarne Buhl, Nr. Nebel Sogneforening – valgt for Foreninger
 • Herman Kristiansen, Lydum Sogne- og Idrætsforening – valgt for Foreninger
 • Michael Beier Tkacz, Fåborg Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Walther Bech Sørensen, Billum Sogneforening – valgt for Foreninger
 • Regin Jensen, Starup Sogns Borgerforening – valgt for Foreninger
Efter lodtrækningen foretages den ordinære valg til Repræsentantskabet i følge vedtægterne
 
I år er følgende Repræsentanter på valg:
 • Astrid Thorin, Billum Sogneforening – valgt for Foreninger
 • Jill Habekost, Skovlund Sogns Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Otto Dagnæs, Starup-Tofterup Erhvervsklub – valgt for Foreninger
 • Albert van Harten, Årre Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Rikke Schøning, Ølgod Handel og Erhverv – valgt for Foreninger  (er udtrådt af Repræsentantskabet)
 • Jimi Rosa, Varde TV  – valgt for Øvrige
Du behøver ikke være medlem af RubanFORUM, for at blive Repræsentant!
Du skal blot vælges på generalforsamlingen... - Kandidater for Foreninger og Øvrige til repræsentantskabet er alle de personer, der er mødt op til den ordinære generalforsamling og dem som Foreninger og RubanFORUMs bestyrelse skriftligt har foreslået inden generalforsamlingen påbegyndes.
 
Se den siddende Repræsentantskab for RubanFORUM: 
 
 

Se hvem der er på valg til bestyrelsen?

Det er Repræsentantskabet, der vælger RubanFORUMs bestyrelse...
Efter den ordinære generalforsamling er gået hjem...
...Så træder Repræsentantskabet sammen og vælger 2 bestyrelser.
 
Først vælger de en bestyrelse for foreningen RubanFORUM. Dernæst vælger Repræsentantskabet en anden bestyrelse for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I. 
Begge bestyrelser konstituerer sig selv. Den der bliver formand og næstformand for RubanFORUMs bestyrelse får automatisk en plads i RubanINFOs bestyrelse.
 
Bestyrelserne tiltræder pr. 1. april
 
RubanFORUMs siddende bestyrelsen er:
 • Formand: Michael Beier Tkacz, Fåborg Borgerforening  valgt for Foreninger
 • Næstformand: Albert van Harten, Årre Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Kasserer: Claus V. Jeppesen, Udviklingsrådet Helle Øst – udpeget for Udviklingsråd
 • Sekretær: Vakant. Mads Rahbæk Skydt, Fåborg – valgt for Øvrige. Har valgt at træde ud af bestyrelsen
 • Bestyrelsesmedlem: Otto Dagnæs-Hansen, Starup-Tofterup Erhvervsklub – valgt for Foreninger. Har afløst Henry Koch, som valgt at træde ud af bestyrelsen.
 • 1. Suppleant: Jimi Rosa, Varde TV  – valgt for Øvrige. Har ikke kunnet stå til rådighed for bestyrelsen
I princippet er hele bestyrelsen på valg. Alle har siddet i 2 år undtagen Albert og Otto. Otto er valgt ind som suppleant for Henry, som også skulle på valg år.
 
Bestyrelsen mener at genvalg er uhensigtsmæssig!
Michael, Albert, Claus og Otto sidder også i bestyrelsen for RubanINFO S/I. Det vil i fremtiden være uhensigtsmæssigt med så mange sammenfaldende bestyrelsesmedlemmer. Derfor anbefaler bestyrelsen, at der findes forskellige medlemmer til de 2 bestyrelser. Undtagen Formand og Næstformand for RubanFORUM
De fleste bestyrelsesmedlemmer vil dog modtage genvalg, såfremt at Repræsentantskabet beslutter sig for det. 
 
Se den siddende bestyrelse for RubanFORUM: 
 
 

RubanINFO S/I's bestyrelse er et helt andet valg!

Det er RubanFORUMs Repræsentantskab, der sammensætter RubanINFO S/I's bestyrelse...
RubanINFO S/I's siddende bestyrelsen er:
 • Formand: Claus V. Jeppesen – STIFTER med fast plads til 2018
 • Næstformand: Michael Beier Tkacz – valgt i 2015
 • Kasserer: Otto Dagnæs-Hansen - Suppleant for Henry Koch, som har valgt at forlade sin post som STIFTER
 • Sekretær: Karsten Madsen  STIFTER med fast plads til 2018
 • Bestyrelsesmedlem: Albert van Harten – valgt i 2016
De fleste bestyrelsesmedlemmer ønsker at modtage genvalg. Det bliver Repræsentantskabet, som skal beslutte sammensætningen af RubanINFOs Bestyrelse.
Se den siddende bestyrelse for RubanINFO S/I: 
 
 

Regnskabet er sendt til revision

Der er styr på økonomien...
RubanFORUMs Regnskab
RubanFORUMs revisor Oluf Nissen, Varde har fået tilsendt foreningens regnskab. 
 
Der er penge i kassen
Fremlæggelse af foreningens regnskab sker ved generalforsamlingen. Alle der har betalt kontingent for 2017 får tilsendt det reviderede regnskab før generalforsamlingen.
 
Se RubanFORUMs regnskab fra sidste år: 
 
Regnskabet for RubanINFO S/I
På RubanFORUMs generalforsamling er det kun foreningens regnskab, der skal godkendes. Bestyrelsen vil dog komme med en status for RubanINFO S/I's regnskab. Ligeledes vil der blive fortalt om fremtidens visioner for virksomheden.
 
Se mere information om RubanINFO S/I: 
 
 

Kontingent er en god investering

Få adgang til vores midler og arrangementer...
Lige nu kan du GRATIS få betydelige økonomiske midler til journalistik og publicering af din gode historie.
Du skal blot kontakte os og få et medlemsbevis.
Så får du også adgang til vores arrangementer og netværk.
 

Få andel i vores midler, arrangementer og netværk NU!

Betal dit kontingent for 2017 HER:

 

Ved du hvad RubanFORUM betyder?

Ruban er et sammensat ord af Rural og Urban... 
 • Rural betyder: ”Det landlige” (det der har med landdistrikter at gøre)!
 • Urban betyder: ”Det bymæssige” (det der har med byen at gøre)!
 • Ruban betyder på fransk: ”Bånd”!
 • Afledt heraf betyder Ruban i Varde kommune: ”Binder bånd mellem land- og bysamfund”!
 • Forum betyder: ”Offentlig plads eller torv”, - hvor en forhandling og meningsudveksling kan find sted!
 
 
 

For mere information

kontakt:

Michael Beier Tkacz
Michael Beier Tkacz

Formand
mibt@outlook.dk
Medlem af:
Rubanforum

 
Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Kasserer
claus@vestland.dk
20295955
Medlem af:
Rubanforum

 
 
 
claus