Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanForumBliv MedlemKontaktGeneralforsamlingMedlemmerRepræsentantskabBestyrelsenØkonomiVedtægter
Rubanforum
Foto:

Indkaldelse til RubanFORUMs Ordinære Generalforsamling 2017

Afholdes på Billum Kro den 30. marts kl. 19.00... HUSK: Tilmelding NU!

 

RubanFORUMs Ordinære Generalforsamling 2017
Den ordinære generalforsamling indkaldes nu...

HUSK... at videresende denne information til dit bagland.

Dato: 30. marts 2017. - TILMELDING NU!

Tidspunkt: kl. 19.00 - ca. 21.30

Sted: Billum Kro

Forplejning: Te, kaffe øl, vand og kage

Tilmelding til generalforsamling...

Skriv en mail til:
Skriv følgende oplysninger ved din tilmelding:
 • Navne på deltagere
 • Navne på, hvem deltagerne repræsenterer: Råd? Forening? Kommune? Øvrige?
 

Betaling af kontingent...

Få medlemsskab for 2017 HER: Det er en god investering

Få andel i vores midler, arrangementer og netværk NU!

 

Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling 2017

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  1. Status og vision for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I.
  2. Status og vision for Foreningen RubanFORUM.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  1. Gennemgang af regnskabet.
  2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 4. Budget og kontingent.
  1. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
  2. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg til Rubanforum’s repræsentantskab og bestyrelse.
  1. Valg af stemmetæller.
  2. Valg af repræsentantskab og bestyrelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
  1. Åben drøftelse af kommende vedtægtsændringer.
 
Bemærkninger til dagsordenspunkterne
2.a. RubanINFOs regnskab vil blive fremsendt senere. Husk dette regnskab skal ikke afstemning.
3.a. RubanFORUMs regnskab er vedhæftet her.
 
 
4.a. Budgettet vil blive fremsendt, når vi har modtaget alle medlemskontingenter.
5. Vi vil snarest fremsende en liste over Repræsentanter, som på forhånd ønsker at blive valgt
6. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag
7. Oluf Nissen, Varde har meddelt, at han modtager genvalg.
8.a. Bestyrelsen ønsker at tilpasse og ændre vedtægterne i forhold til den aktuelle situation og fremtidens visioner. Vedtægtsændringer kan ske på et Repræsentantskabsmøde i den kommende periode. Inden det sker, ønsker bestyrelsen ændringsforslagene fremlagt til åben drøftelse for generalforsamling.
 
 

Se hvem der er på valg til repræsentantskabet?

Alle skal på valg efter 2 år, det siger vedtægterne... 
Der er 28 pladser i Repræsentantskabet...
De 9 Udviklingsråd, 5 Foreningsråd og Kommunen udpeger selv deres Repræsentanter til RubanFORUM.
Omvendt er det for de deltagende Foreninger og Øvrige, som bliver valgt direkte på generalforsamlingen til deres 11 pladser. 
(PS: Denne paragraf er ved at blive omskrevet ved en vedtægtsændring)
 
Vi håber, at alle vil modtage genvalg... 
Vi har dog brug for nye folk. Rigtig glade er vi for dig, som har lyst til at stille op og være med i RubanFORUMs Repræsentantskab.
Opgaven er at deltage i de 2 ordinære møder i Repræsentantskabet. Et møde i april og september. Her får du en kop kaffe og er med til at vælge bestyrelsen, som skal lede RubanINFO S/I til fremtidig succes. Vi sætter pris på dig. Uden dig ville Ruban ikke fungerer.
 
I år afholdes der LODTRÆKNING før Repræsentantskabsvalget:
Rikke Schøning, Ølgod Handel og Erhverv, som er på valg i år, forlod Repræsentantskabet forrige år. Derfor blev, der valgt en stedfortræder for hende ved generalforsamlingen i 2016. Valget foregik sammen med de 4 ordinære Repræsentanter, som skulle vælges. Valgresultatet for de 4 kandidater og Rikke Schønings stedfortræder endte med dødt løb. Derfor ved ingen, hvem der officielt blev valgt som Rikkes Schønings stedfortræder. Ups!
 
Derfor foreslår bestyrelsen at repræsentantskabsvalget 2017 starter med en lodtrækning mellem de samlede 5 valgte Repræsentanter fra 2016. Den som taber lodtrækningen skal på valg for Rikke Schøning.
 
Følgende skal trække lod om at være på valg til Repræsentantskabet 2017:
 • Bjarne Buhl, Nr. Nebel Sogneforening – valgt for Foreninger
 • Herman Kristiansen, Lydum Sogne- og Idrætsforening – valgt for Foreninger
 • Michael Beier Tkacz, Fåborg Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Walther Bech Sørensen, Billum Sogneforening – valgt for Foreninger
 • Regin Jensen, Starup Sogns Borgerforening – valgt for Foreninger
Efter lodtrækningen foretages den ordinære valg til Repræsentantskabet i følge vedtægterne
 
I år er følgende Repræsentanter på valg:
 • Astrid Thorin, Billum Sogneforening – valgt for Foreninger
 • Jill Habekost, Skovlund Sogns Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Otto Dagnæs, Starup-Tofterup Erhvervsklub – valgt for Foreninger
 • Albert van Harten, Årre Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Rikke Schøning, Ølgod Handel og Erhverv – valgt for Foreninger  (er udtrådt af Repræsentantskabet)
 • Jimi Rosa, Varde TV  – valgt for Øvrige
Du behøver ikke være medlem af RubanFORUM, for at blive Repræsentant!
Du skal blot vælges på generalforsamlingen... - Kandidater for Foreninger og Øvrige til repræsentantskabet er alle de personer, der er mødt op til den ordinære generalforsamling og dem som Foreninger og RubanFORUMs bestyrelse skriftligt har foreslået inden generalforsamlingen påbegyndes.
 
Se den siddende Repræsentantskab for RubanFORUM: 
 
 

Se hvem der er på valg til bestyrelsen?

Det er Repræsentantskabet, der vælger RubanFORUMs bestyrelse...
Efter den ordinære generalforsamling er gået hjem...
...Så træder Repræsentantskabet sammen og vælger 2 bestyrelser.
 
Først vælger de en bestyrelse for foreningen RubanFORUM. Dernæst vælger Repræsentantskabet en anden bestyrelse for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I. 
Begge bestyrelser konstituerer sig selv. Den der bliver formand og næstformand for RubanFORUMs bestyrelse får automatisk en plads i RubanINFOs bestyrelse.
 
Bestyrelserne tiltræder pr. 1. april
 
RubanFORUMs siddende bestyrelsen er:
 • Formand: Michael Beier Tkacz, Fåborg Borgerforening  valgt for Foreninger
 • Næstformand: Albert van Harten, Årre Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Kasserer: Claus V. Jeppesen, Udviklingsrådet Helle Øst – udpeget for Udviklingsråd
 • Sekretær: Vakant. Mads Rahbæk Skydt, Fåborg – valgt for Øvrige. Har valgt at træde ud af bestyrelsen
 • Bestyrelsesmedlem: Otto Dagnæs-Hansen, Starup-Tofterup Erhvervsklub – valgt for Foreninger. Har afløst Henry Koch, som valgt at træde ud af bestyrelsen.
 • 1. Suppleant: Jimi Rosa, Varde TV  – valgt for Øvrige. Har ikke kunnet stå til rådighed for bestyrelsen
I princippet er hele bestyrelsen på valg. Alle har siddet i 2 år undtagen Albert og Otto. Otto er valgt ind som suppleant for Henry, som også skulle på valg år.
 
Bestyrelsen mener at genvalg er uhensigtsmæssig!
Michael, Albert, Claus og Otto sidder også i bestyrelsen for RubanINFO S/I. Det vil i fremtiden være uhensigtsmæssigt med så mange sammenfaldende bestyrelsesmedlemmer. Derfor anbefaler bestyrelsen, at der findes forskellige medlemmer til de 2 bestyrelser. Undtagen Formand og Næstformand for RubanFORUM
De fleste bestyrelsesmedlemmer vil dog modtage genvalg, såfremt at Repræsentantskabet beslutter sig for det. 
 
Se den siddende bestyrelse for RubanFORUM: 
 
 

RubanINFO S/I's bestyrelse er et helt andet valg!

Det er RubanFORUMs Repræsentantskab, der sammensætter RubanINFO S/I's bestyrelse...
RubanINFO S/I's siddende bestyrelsen er:
 • Formand: Claus V. Jeppesen – STIFTER med fast plads til 2018
 • Næstformand: Michael Beier Tkacz – valgt i 2015
 • Kasserer: Otto Dagnæs-Hansen - Suppleant for Henry Koch, som har valgt at forlade sin post som STIFTER
 • Sekretær: Karsten Madsen  STIFTER med fast plads til 2018
 • Bestyrelsesmedlem: Albert van Harten – valgt i 2016
De fleste bestyrelsesmedlemmer ønsker at modtage genvalg. Det bliver Repræsentantskabet, som skal beslutte sammensætningen af RubanINFOs Bestyrelse.
Se den siddende bestyrelse for RubanINFO S/I: 
 
 

Regnskabet er revideret

Der er styr på økonomien...
RubanFORUMs Regnskab
RubanFORUMs revisor Oluf Nissen, Varde har godkendt regnskabet. 
 
Se det reviderede regnskabet her
 
 
 
Se RubanFORUMs regnskab fra sidste år: 
 
Regnskabet for RubanINFO S/I
På RubanFORUMs generalforsamling er det kun foreningens regnskab, der skal godkendes. Bestyrelsen vil dog komme med en status for RubanINFO S/I's regnskab. Ligeledes vil der blive fortalt om fremtidens visioner for virksomheden.
 
Se mere information om RubanINFO S/I: 
 
 

Kontingent er en god investering

Få adgang til vores midler og arrangementer...
Lige nu kan du GRATIS få betydelige økonomiske midler til journalistik og publicering af din gode historie.
Du skal blot kontakte os og få et medlemsbevis.
Så får du også adgang til vores arrangementer og netværk.
 

Få andel i vores midler, arrangementer og netværk NU!

Betal dit kontingent for 2017 HER:

 

Ved du hvad RubanFORUM betyder?

Ruban er et sammensat ord af Rural og Urban... 
 • Rural betyder: ”Det landlige” (det der har med landdistrikter at gøre)!
 • Urban betyder: ”Det bymæssige” (det der har med byen at gøre)!
 • Ruban betyder på fransk: ”Bånd”!
 • Afledt heraf betyder Ruban i Varde kommune: ”Binder bånd mellem land- og bysamfund”!
 • Forum betyder: ”Offentlig plads eller torv”, - hvor en forhandling og meningsudveksling kan find sted!
 
 
 

For mere information

kontakt:

Michael Beier Tkacz
Michael Beier Tkacz

Formand
mibt@outlook.dk
Medlem af:
Rubanforum

 
Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Kasserer
claus@vestland.dk
20295955
Medlem af:
Rubanforum

 
 
 
onsdag 15 mar 2017 - claus