Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanForumBliv MedlemKontaktGeneralforsamlingMedlemmerRepræsentantskabBestyrelsenØkonomiVedtægter
Rubanforum
Foto:

Indkaldelse til RubanFORUMs Ordinære Generalforsamling 2018

Afholdes i Multihuset i Starup-Tofterup den 21. marts kl. 19.00... HUSK: Tilmelding NU!

RubanFORUMs Ordinære Generalforsamling 2018
Den ordinære generalforsamling indkaldes nu...

HUSK... at videresende denne information til dit bagland.

 Dato: 21. marts 2018. - TILMELDING NU! 

 Tidspunkt: kl. 19.00 - ca. 21.30 

 Sted: Multihuset i Starup-Tofterup 

 Forplejning: Te, kaffe øl, vand og kage 

Tilmelding til generalforsamling...

Skriv en mail til:
Skriv følgende oplysninger ved din tilmelding:
 • Navne på deltagere
 • Navne på, hvem deltagerne repræsenterer: Råd? Forening? Kommune? Øvrige?
 

Betaling af kontingent...

Få medlemsskab for 2018 HER

 

Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling 2018

Der har været arbejdet på et nyt sæt vedtægter til Ruban. Det er uvis om de kan være klar til brug ved generalforsamlingen.

Indtil bestyrelsen har truffet en beslutning herom, forholder vi os til dagsordenen i den nuværende og gældende vedtægt.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  1. Status og vision for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I.
  2. Status og vision for Foreningen RubanFORUM.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  1. Gennemgang af regnskabet.
  2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 4. Budget og kontingent.
  1. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
  2. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg til Rubanforum’s repræsentantskab og bestyrelse.
  1. Valg af stemmetæller.
  2. Valg af repræsentantskab og bestyrelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 
Bemærkninger til dagsordenspunkterne
2.a. RubanINFOs regnskab vil blive fremsendt senere. Husk dette regnskab skal ikke afstemning.
3.a. RubanFORUMs regnskab vil blive fremsendt senere.
4.a. Budgettet vil blive fremsendt, når vi har modtaget alle medlemskontingenter.
5. Vi vil snarest fremsende en liste over Repræsentanter, som på forhånd ønsker at blive valgt.
6. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
 

Se hvem der er på valg til repræsentantskabet?

Alle skal på valg efter 2 år, det siger vedtægterne... 
Der er 28 pladser i Repræsentantskabet...
De 9 Udviklingsråd, 5 Foreningsråd og Kommunen udpeger selv deres Repræsentanter til RubanFORUM.
Omvendt er det for de deltagende Foreninger og Øvrige, som bliver valgt direkte på generalforsamlingen til deres 11 pladser. 
 
Vi håber, at alle vil modtage genvalg... 
Vi har dog brug for nye folk. Rigtig glade er vi for dig, som har lyst til at stille op og være med i RubanFORUMs Repræsentantskab.
Opgaven er at deltage i de 2 ordinære møder i Repræsentantskabet. Et møde i april og september. Her får du en kop kaffe og er med til at vælge bestyrelsen, som skal lede RubanINFO S/I til fremtidig succes. Vi sætter pris på dig. Uden dig ville Ruban ikke fungerer.
 
I år er følgende Repræsentanter på valg:
 • Walther Bech Sørensen, Billum Sogneforening – valgt for Foreninger
 • Herman Kristiansen, Lydum Sogne- og Idrætsforening – valgt for Foreninger
 • Michael Beier Tkacz, Fåborg Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Bjarne Buhl, Nr. Nebel Sogneforening – valgt for Foreninger  
 • Albert van Harten – valgt for Øvrige (der er 2 ledige pladser for Øvrige)
Du behøver ikke være medlem af RubanFORUM, for at blive Repræsentant!
Du skal blot vælges på generalforsamlingen... - Kandidater for Foreninger og Øvrige til repræsentantskabet er alle de personer, der er mødt op til den ordinære generalforsamling og dem som Foreninger og RubanFORUMs bestyrelse skriftligt har foreslået inden generalforsamlingen påbegyndes.
 
Se den siddende Repræsentantskab for RubanFORUM: 
 

Se hvem der er på valg til bestyrelsen?

Det er Repræsentantskabet, der vælger RubanFORUMs bestyrelse...
Efter den ordinære generalforsamling er gået hjem...
...Så træder Repræsentantskabet sammen og vælger 2 bestyrelser.
 
Først vælger de en bestyrelse for foreningen RubanFORUM. Dernæst vælger Repræsentantskabet en anden bestyrelse for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I. 
Begge bestyrelser konstituerer sig selv. Den der bliver formand og næstformand for RubanFORUMs bestyrelse får automatisk en plads i RubanINFOs bestyrelse.
 
Bestyrelserne tiltræder pr. 1. april
 
RubanFORUMs siddende bestyrelsen er:
 • Formand: Vakant (Claus Larsen har valgt at forlade bestyrelsen)  – udpeget for Udviklingsrådet Blåbjerg
 • Næstformand: Regin Jensen, Starup Sogns Borgerforening – valgt for Foreninger
 • Kasserer: Claus V. Jeppesen, Udviklingsrådet Helle Øst – udpeget for Udviklingsrådet
 • Sekretær: Jill Habekost, Skovlund Sogns Borgerforening  – valgt for Foreninger
 • Bestyrelsesmedlem: Erik Baggesgaard Christiansen, Udviklingsrådet HHST – udpeget for Udviklingsråd
 • 1. Suppleant: Albert van Harten – valgt for Øvrige. (Har valgt at træde ud af Repræsentantskabet)
 • 2. Suppleant: Herman Kristiansen, Lydum Sogne- og Idrætsforening – valgt for Foreninger
I princippet er hele bestyrelsen på valg. Alle siddende bestyrelsesmedlemmer har givet tilsagn om at modtage genvalg.
  
Se den siddende bestyrelse for RubanFORUM: 
  

RubanINFO S/I's bestyrelse er et helt andet valg!

Det er RubanFORUMs Repræsentantskab, der sammensætter RubanINFO S/I's bestyrelse...
RubanINFO S/I's siddende bestyrelsen er:
 • Formand: Claus V. Jeppesen – STIFTER med fast plads til 2018
 • Næstformand: Vakant (Claus Larsen har valgt at forlade bestyrelsen)
 • Kasserer: Otto Dagnæs-Hansen - valgt i 2017
 • Sekretær: Jill Habekost  – valgt i 2017
 • Bestyrelsesmedlem: Regin Jensen  – valgt i 2017
Alle siddende bestyrelsesmedlemmer har givet tilsagn om at modtage genvalg. Det bliver Repræsentantskabet, som skal beslutte sammensætningen af RubanINFOs Bestyrelse.
Se den siddende bestyrelse for RubanINFO S/I: 
 
 

Ved du hvad RubanFORUM betyder?

Ruban er et sammensat ord af Rural og Urban... 
 • Rural betyder: ”Det landlige” (det der har med landdistrikter at gøre)!
 • Urban betyder: ”Det bymæssige” (det der har med byen at gøre)!
 • Ruban betyder på fransk: ”Bånd”!
 • Afledt heraf betyder Ruban i Varde kommune: ”Binder bånd mellem land- og bysamfund”!
 • Forum betyder: ”Offentlig plads eller torv”, - hvor en forhandling og meningsudveksling kan find sted!
  

For mere information

kontakt:

Regin Jensen
Regin Jensen

Formand
regin@tofterup.dk
61120613
Medlem af:
Rubanforum

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Kasserer
claus@vestland.dk
20295955
Medlem af:
Rubanforum

 
 
 
mandag 5 mar 2018 - Claus V. Jeppesen