Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanForumBliv MedlemKontaktGeneralforsamlingMedlemmerRepræsentantskabBestyrelsenØkonomiVedtægter
Rubanforum
Foto:

Forvarsling af RubanFORUMs Ordinære Generalforsamling 2019

Afholdes på Hotel Hjedding i Ølgod den 21. marts kl. 19.00... SÆT KRYDS I KALENDEREN!

RubanFORUMs Ordinære Generalforsamling 2019 afholdes...

HUSK... at videresende denne information til dit bagland.

 Dato: 21. marts 2018. - TILMELDING NU! 

 Tidspunkt: kl. 19.00 - ca. 21.30 

 Sted: Hotel Hjedding i Ølgod 

 Forplejning: Te, kaffe øl, vand og brød 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opslag på den selvejende institution Rubaninfos hjemmeside med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.

Forslag til generalforsamling...

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Skriv en mail til:

Betaling af kontingent...

Få medlemsskab for 2019 HER

 

Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling 2019

Såfremt der ikke sker ændringer, så foregår dagsorden ifølge vedtægterne: 
http://rubanforum.dk/menu/vedtaegter 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  1. Status og vision for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I.
  2. Status og vision for Foreningen RubanFORUM.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  1. Gennemgang af regnskabet.
  2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 4. Budget og kontingent.
  1. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
  2. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg til Rubanforum’s repræsentantskab og bestyrelse.
  1. Valg af stemmetæller.
  2. Valg af repræsentantskab og bestyrelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 

Nye folk til repræsentantskabet?

Rubanforum’s bestyrelse gør opmærksom på, at de respektive 5 Foreningsråd, 9 Udviklingsråd og Varde Kommune skal påbegynde udpegningen af deres respektive repræsentantskabsmedlem og suppleant nu.
 
Alle skal på valg efter 2 år, det siger vedtægterne... 
Der er 28 pladser i Repræsentantskabet...
De 9 Udviklingsråd, 5 Foreningsråd og Kommunen udpeger selv deres Repræsentanter til RubanFORUM.
Omvendt er det for de deltagende Foreninger og Øvrige, som bliver valgt direkte på generalforsamlingen til deres 11 pladser. 
 
Vi håber, at alle vil modtage genvalg... 
Vi har dog brug for nye folk. Rigtig glade er vi for dig, som har lyst til at stille op og være med i RubanFORUMs Repræsentantskab.
Opgaven er at deltage i de 2 ordinære møder i Repræsentantskabet. Et møde i april og september. Her får du en kop kaffe og er med til at vælge bestyrelsen, som skal lede RubanINFO S/I til fremtidig succes. Vi sætter pris på dig. Uden dig ville Ruban ikke fungerer.
 
Du behøver ikke være medlem af RubanFORUM, for at blive Repræsentant!
Du skal blot vælges på generalforsamlingen... - Kandidater for Foreninger og Øvrige til repræsentantskabet er alle de personer, der er mødt op til den ordinære generalforsamling og dem som Foreninger og RubanFORUMs bestyrelse skriftligt har foreslået inden generalforsamlingen påbegyndes.
 
Se den siddende Repræsentantskab for RubanFORUM: 
 
Se den siddende bestyrelse for RubanFORUM: 
  
Se den siddende bestyrelse for RubanINFO S/I: 
 
 

Ved du hvad RubanFORUM betyder?

Ruban er et sammensat ord af Rural og Urban... 
 • Rural betyder: ”Det landlige” (det der har med landdistrikter at gøre)!
 • Urban betyder: ”Det bymæssige” (det der har med byen at gøre)!
 • Ruban betyder på fransk: ”Bånd”!
 • Afledt heraf betyder Ruban i Varde kommune: ”Binder bånd mellem land- og bysamfund”!
 • Forum betyder: ”Offentlig plads eller torv”, - hvor en forhandling og meningsudveksling kan find sted!
  

For mere information

kontakt:

Erik B. Christiansen
Erik B. Christiansen

Formand
piaogerikchristianse@gmail.com
41831266
Medlem af:
Rubanforum

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Kasserer
claus@vestland.dk
20295955
Medlem af:
Rubanforum

 
 
 
onsdag 23 jan 2019 - Claus V. Jeppesen