Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanForumBliv MedlemKontaktMedlemmerRepræsentantskabBestyrelsenØkonomiGeneralforsamlingVedtægter
Formand for RubanFORUM Erik B. Christiansen fremlægger bestyrelsens beretning.
Rubanforum
Formand for RubanFORUM Erik B. Christiansen fremlægger bestyrelsens beretning. Foto: Jørn Adolphsen, Kvong

Indkaldelse til RubanFORUMs Ordinære Generalforsamling 2019

Afholdes på Hotel Hjedding i Ølgod den 21. marts kl. 19.00... HUSK: Tilmelding NU!

 

RubanFORUMs Ordinære Generalforsamling 2019 afholdes...

 Dato: Torsdag 21. marts 2019. - TILMELDING NU! 

 Tidspunkt: kl. 19.00 - ca. 21.30 

 Sted: Hotel Hjedding i Ølgod 

 Forplejning: Te, kaffe øl, vand og brød 

HUSK... at videresende denne information til dit bagland.

 

Tilmelding...

Skriv dit navn og evt. foreningen på mail til:
Formand Erik Baggesgaard Christiansen, Tistrup piaogerikchristianse@gmail.com

Forslag til generalforsamling...

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen har forslået en vedtægtsændring. Se herunder

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 1.3

 

 

Betaling af kontingent...

Få medlemsskab for 2019 HER

Medlemskabet koster 500 kr. og gælder for et kalenderår.

 

Ændring i dagsorden for den Ordinære Generalforsamling 2019...

Bestyrelsen foreslår, at ændre rækkefølgen af punkterne i dagsordenen til nedenstående:
Ellers foregår dagsorden ifølge vedtægterne
http://rubanforum.dk/menu/vedtaegter 

Dagsordensforslag

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  1. Status og vision for Foreningen RubanFORUM.
  2. Status og vision for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  1. Gennemgang af regnskabet.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Forslag til vedtægtsændring
 5. Budget og kontingent.
  1. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
  2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til Rubanforum’s repræsentantskab og bestyrelse.
  1. Valg af stemmetæller.
  2. Valg af repræsentantskab og bestyrelse.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 

På valg og udpeget til repræsentantskabet...

Alle skal på valg efter 2 år, det siger vedtægterne... 
Hvis vedtægtsændringen vedtages er der 23 pladser i Repræsentantskabet...
De 7 Udviklingsråd, 2 Foreningsråd og Kommunen udpeger selv deres 2 Repræsentanter til RubanFORUM.
Omvendt er det for de deltagende Foreninger og Øvrige, som bliver valgt direkte på generalforsamlingen til deres 12 pladser. 
 
Opgaven som Repræsentant i RubanFORUM... 
Vi har dog brug for nye folk. Rigtig glade er vi for dig, som har lyst til at stille op og være med i RubanFORUMs Repræsentantskab.
Opgaven er at deltage i de 2 ordinære møder i Repræsentantskabet. Et møde i april og september. Her får du en kop kaffe og er med til at vælge bestyrelsen, som skal lede RubanINFO S/I til fremtidig succes. Vi sætter pris på dig. Uden dig ville Ruban ikke fungerer.
 
Du behøver ikke være medlem af RubanFORUM, for at blive Repræsentant!
Du skal blot vælges på generalforsamlingen... - Kandidater for Foreninger og Øvrige til repræsentantskabet er alle de personer, der er mødt op til den ordinære generalforsamling og dem som Foreninger og RubanFORUMs bestyrelse skriftligt har foreslået inden generalforsamlingen påbegyndes.
 
Se den siddende Repræsentantskab for RubanFORUM: 
 
Se den siddende bestyrelse for RubanFORUM: 
  
Se den siddende bestyrelse for RubanINFO S/I: 
 
 

På valg er ved generalforsamling...

Foreninger og øvrige på valg i 2019: 

 1. Foreninger 1:   Astrid Thorin, Billum sogneforening GENOPSTILLER IKKE!
 2. Foreninger 2:   Regin Jensen, Starup Sogns Borgerforening, 
 3. Foreninger 3:   Otto Dagnæs, Tofterup Erhvervsklub: GENOPSTILLER IKKE!
 4. Foreninger 4:   Jill Habekost, Skovlund: GENOPSTILLER IKKE!
 5. Foreninger 5:   Anette Jensen, Ølgod Handel og Erhverv: GENOPSTILLER IKKE!
 6. Øvrige 1      :   Anton P. N. Nielsen, Horne: GENOPSTILLER IKKE! Er blevet udpeget for HHST istedet.
 7. Øvrige 2      :   Vakant
 8. Øvrige 3      :   Vakant (ny post ifølge vedtægtsændring)
 9. Suppleant 1:   Johnny Pasgaard, Lydum Sogne- og Idrætsforening
 10. Suppleant 2:   Stine Andreasen, Billum Sogneforening

 

Revisor på valg

 1. Revisor               :   Oluf Nissen, Varde: GENOPSTILLER IKKE
 2. Revisorsuppleant:   Anton P. N. Nielsen, HHST Udviklingsråd
 

På valg ved Repræsentantskabsmøde...

Bestyrelsesmedlemmer RubanFORUM (hvem er på valg?)

 1. Erik B. Christiansen, HHST Udviklingsråd. (Formand): GENOPSTILLER IKKE!
 2. Vakant (Næstformand)
 3. Claus V. Jeppesen (Kasserer)
 4. Otto Dagnæs-Hansen (Sekretær): GENOPSTILLER IKKE!
 5. IKKE PÅ VALG Anton P. N. Nielsen (Bestyrelsesmedlem)
 6. Vakant (1. Suppleant)
 7. Vakant (2. Suppleant)

 

Bestyrelsesmedlemmer RubanINFO (hvem er på valg?)

 1. Claus V. Jeppesen (Formand)
 2. Vakant (Næstformand)
 3. Otto Dagnæs-Hansen (Kasserer) GENOPSTILLER IKKE!
 4. Erik B. Christiansen (Sekretær) GENOPSTILLER IKKE!
 5. Vakant (Bestyrelsesmedlem)
 6. Vakant (1. Suppleant)
 7. Vakant (2. Suppleant)
 

Ved du hvad RubanFORUM betyder?

Ruban er et sammensat ord af Rural og Urban... 
 • Rural betyder: ”Det landlige” (det der har med landdistrikter at gøre)!
 • Urban betyder: ”Det bymæssige” (det der har med byen at gøre)!
 • Ruban betyder på fransk: ”Bånd”!
 • Afledt heraf betyder Ruban i Varde kommune: ”Binder bånd mellem land- og bysamfund”!
 • Forum betyder: ”Offentlig plads eller torv”, - hvor en forhandling og meningsudveksling kan find sted!
  

For mere information

kontakt:

Erik B. Christiansen
Erik B. Christiansen

Formand
piaogerikchristianse@gmail.com
41831266
Medlem af:
Rubanforum

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Kasserer
claus@vestland.dk
20295955
Medlem af:
Rubanforum

 
 
 
onsdag 6 mar 2019 - Claus V. Jeppesen