Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanForumBliv MedlemKontaktMedlemmerRepræsentantskabBestyrelsenØkonomiGeneralforsamlingVedtægter
Foto:

Generalforsamlingen

Rubanforums øverste myndighed

 

Referat Ordinær Generalforsamling 2018

21/3-18 Referat Ordinær Generalforsamling

21/3-18 Beretning Ordinær Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

En Forening, Foreningsråd eller Udviklingsråd med et gyldigt medlemskab har adgang og stemmeret til 5 personer ved generalforsamlingen. Hver deltager har 1 stemme på generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opslag på den selvejende institution Rubaninfos hjemmeside med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, bortset fra vedtægtsændringer ifølge § 15.

 

Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling 2017

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  1. Status og vision for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I.
  2. Status og vision for Foreningen RubanFORUM.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  1. Gennemgang af regnskabet.
  2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 4. Budget og kontingent.
  1. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
  2. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg til Rubanforum’s repræsentantskab og bestyrelse.
  1. Valg af stemmetæller.
  2. Valg af repræsentantskab og bestyrelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 
 
 

Se hvem der er valgt til repræsentantskabet?

Alle skal på valg efter 2 år, det siger vedtægterne... 
Der er 28 pladser i Repræsentantskabet...
De 9 Udviklingsråd, 5 Foreningsråd og Kommunen udpeger selv deres Repræsentanter til RubanFORUM.
Omvendt er det for de deltagende Foreninger og Øvrige, som bliver valgt direkte på generalforsamlingen til deres 11 pladser. 
(PS: Denne paragraf er ved at blive omskrevet ved en vedtægtsændring)
 
Du behøver ikke være medlem af RubanFORUM, for at blive Repræsentant!
Du skal blot vælges på generalforsamlingen... - Kandidater for Foreninger og Øvrige til repræsentantskabet er alle de personer, der er mødt op til den ordinære generalforsamling og dem som Foreninger og RubanFORUMs bestyrelse skriftligt har foreslået inden generalforsamlingen påbegyndes.
 
Se den siddende Repræsentantskab for RubanFORUM: 
 
 

Se hvem der er på valg til bestyrelsen?

Det er Repræsentantskabet, der vælger RubanFORUMs bestyrelse...
Efter den ordinære generalforsamling er gået hjem...
...Så træder Repræsentantskabet sammen og vælger 2 bestyrelser.
 
Først vælger de en bestyrelse for foreningen RubanFORUM. Dernæst vælger Repræsentantskabet en anden bestyrelse for Den Selvejende Institution RubanINFO S/I. 
Begge bestyrelser konstituerer sig selv. Den der bliver formand og næstformand for RubanFORUMs bestyrelse får automatisk en plads i RubanINFOs bestyrelse.
 
Bestyrelserne tiltræder pr. 1. april
  
Se den siddende bestyrelse for RubanFORUM: 
 
 

RubanINFO S/I's bestyrelse er et helt andet valg!

Det er RubanFORUMs Repræsentantskab, der sammensætter RubanINFO S/I's bestyrelse...
 
Se den siddende bestyrelse for RubanINFO S/I: 
 
 

Kontingent er en god investering

Få adgang til vores midler og arrangementer...
Lige nu kan du GRATIS få betydelige økonomiske midler til journalistik og publicering af din gode historie.
Du skal blot kontakte os og få et medlemsbevis.
Så får du også adgang til vores arrangementer og netværk.
 

Få andel i vores midler, arrangementer og netværk NU!

Betal dit kontingent for 2017 HER:

 

Ved du hvad RubanFORUM betyder?

Ruban er et sammensat ord af Rural og Urban... 
 • Rural betyder: ”Det landlige” (det der har med landdistrikter at gøre)!
 • Urban betyder: ”Det bymæssige” (det der har med byen at gøre)!
 • Ruban betyder på fransk: ”Bånd”!
 • Afledt heraf betyder Ruban i Varde kommune: ”Binder bånd mellem land- og bysamfund”!
 • Forum betyder: ”Offentlig plads eller torv”, - hvor en forhandling og meningsudveksling kan find sted!
 
 
 

 

 

Generalforsamlingen

Kontaktperson

Bjarne Buhl
Bjarne Buhl

Formand
nrnebelinfo@gmail.com
20357888

Bestyrelsen
Bestyrelsen

RubanForum's bestyrelse

 

Referater & Beretninger

2018

Ordinær generalforsamling

21/3-18_Referat Ordinær Generalforsamling

21/3-18 Beretning Ordinær Generalforsamling

 

2017

Ordinær generalforsamling

30/3-17 Referat Ordinær Generalforsamling

30/3-17 Referat Repræsentantskab

  

2016

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsens Beretning

31/03-16 Referat Ordinær Generalforsamling

 

2015

Stiftende generalforsamling

9/6-15 Referat Stiftende Generalforsamling