Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanForumBliv MedlemKontaktGeneralforsamlingMedlemmerRepræsentantskabBestyrelsenØkonomiVedtægter
Foto:

Medlemmer

RubanForum's medlemmer

Gældende medlemsliste

RubanFORUM Medlemsliste pr. 10/11-2018

 

Aktiv medlemsskab
Et aktivt medlemsskab giver medlemmerne stemmeret på generalforsamlingen. Herved opnås indflydelse på ledelsen af Den Selvejende Institution Rubaninfo S/I http://rubaninfo.dk/ , som Rubanforum er moderorgansisation for.

Årskontingentet for aktive medlemmer er på 500,00 kr.

 

Passiv medlemsskab
Et passivt medlemskab giver mulighed for at deltage i foreningens arrangementer, møder, kurser og foredrag.

Årskontingentet for passive medlemmer
Erhvervsvirksomheder kr. 500,00
Private enkeltpersoner kr. 150,00

 

Indmeldelse
Indmeldelse skal ske til foreningens kasserer.

 

Optagelseskrav
Hvis bestyrelsen vurderer, at man lever op til formålsparagraffen § 3, kan man af bestyrelsen optages som medlem i henhold til følgende:

  1. Som medlemmer kan bestyrelsen kun optage lovlige foreninger, råd og offentlige institutioner, som er hjemmehørende i Varde kommune.
  2. Erhvervsvirksomheder og private enkeltpersoner kan optages som passive medlemmer (støtte medlemmer) uden stemmeret.
  3. Byrådsmedlemmer af Varde byråd er automatisk medlem og der udløses 1 stemme til hvert byrådsmedlem, der deltager ved generalforsamlingen.
  4. Det er til enhver tid bestyrelsens ret at indstille til ophævning af medlemskaber. Den endelige eksklusion sker af generalforsamlingen.

 

Indskud og kontingent
Ved optagelse i foreningen betales et medlemskab af Rubanforum.

  1. Et medlemsskabet gælder for et kalenderår af gangen og udløber, hvis det ikke fornyes inden årets udgang den 31. januar.
  2. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
  3. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
  4. Årskontingent skal være indbetalt 14 dage før ordinær generalforsamling.

 

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

 

 

Medlemmer

Kontaktperson vedrørende medlemskab

Claus Larsen
Claus Larsen

Kasserer
clauslarsen@bbsyd.dk
40870531

Bestyrelsen
Bestyrelsen

RubanForum's bestyrelse

 

Gældende medlemsliste

RubanFORUM Medlemsliste pr. 10/11-2018

 

Medlemmer